top of page

 

På grund av det spända läget i omvärlden och det fega angreppet på Ukraina:

För allas vår säkerhet: 

 

   Håll tyst om Försvarsmaktens aktiviteter, det ni ser av deras aktiviteter. Berätta inte i sociala medier, eller chattar, det finns en anledning varför de inte vill berätta allt. Fordon, fordon eller personal ni ser, berätta inget utåt, Ni vet inte vem som lyssnar/läser. Det är Försvarsmaktens jobb att informera om det, det de vill berätta eller behöver berätta offentligt. 

    Försvarsmakten övar inte för nöjes skull, de övar för att kunna bli ännu bättre på sin uppgift att försvara vårt land. Lede Fi vill veta vad vi håller på med, men vi ska inte låta dem få reda på det. 

   Respektera detta, hjälp inte fienden att planera en eventuell attack mot oss. I dagsläget finns inget överhängande hot mot de svenska territoriet, eller vår civila infrastruktur, men det kan komma att ändras mycket snabbt. Så därför, En svensk håller truten, eller som en svenk hederlig devis säger, en svensk tiger. 

 

    Vi är dagligdags utsatta för cyberattacker, spionage, och försök till det, Det snabbaste sättet en fiende kan kartlägga oss, är att att läsa oförsiktigt pladder på sociala medier, Varje liten pusselbit kan vara den lilla biten de behöver för att fullborda bilden. Ge honom inte den på några villkor. 

   På ren enkel svenska: Ni ger fan i att prata vitt och brett i sociala media om Försvarsmaktens aktiviteter, eller annat som kan påverka rikets direkta säkerhet. Det kan även gälla civila myndigheters agerande. Det kan kosta liv ifall vi blir anfallna, den faran är liten för nu, men kan mycket snabbt ändras, läget är allvarligt, men inte värre än att Försvarsmakten kan hantera det.

 

 

   Och sedan den ständiga faran med mer öppna och dito mer dolda, påverkanskampanjer från främmande makt, ett inlägg på t.ex. sociala medier, ni vet aldrig vem som i grunden lagt ut inlägget, eller vad dess egentliga syfte är. 

   Det kan vara främmade makt, genom t.ex. ett så kallat nättroll som försöker nästla in sig i dina sociala medier, som fiskar efter små som stora underrättelser. 

   Det kan vara statligt kontrollerade konton, som är direkt underställda säkerhetstjänsten hos främmande makt. Konton, som även fiskar i öppna källor, som det kallas när vi skriver öppet i bl.a. sociala media. Var inte en nyttig idiot i dessa organisationers/trolls tjänst, håll inne med det du vet.

   Vi får med en viss regelbundenhet, besök på sidan från bland annat Ryssland, och med tanke på hur begränsad t.ex. den ryska medborgarens tillgång till Internet är idag, så kan man dra vissa slutsatser att syftet inte är ett bokköp.

 

   Vilka även kan komma att attackera våra civila myndigheter, och troligtvis försöka sig på påverkanskampanjer inför det kommande valet/valen, det är inte frågan om, eller utan när de gör det.

   Kom ihåg valet i USA 2016, där omfattande desinformationskampanjer pågick, så kallade "undersökningar" om ditt och datt, gjorde att amerikanska valet var utsatt för påverkanskampanjer i stor omfattning, där folks konton ovetandes användes för att sprida desinformation.   

   Kort sagt, tänk alltid tanken: Kan främmande makt utnyttja det mot vårt land i någon form, t.ex. utpressning, hot, mm. Inte enbart militära hot, kanske ge uppslag till en cyberattack mot en vital del av vårt samhälle, t.ex. elnätet, vattenförsörjning, mm. Tänk på detta innan ni skriver. 

 

  • Prata väder och vind, banala matrecept, mm, det är värdelöst för dem (så tillvida de inte är kockar eller liknande och vill sno recepten), och för alla andra än vad det riktar sig till, håll det där. Men den gränsen är mycket flytande, så tänk efter vad ni skriver öppet. Dela aldrig privata uppgifter om er själva t.ex. så tillvida ni inte är 1000 % bombsäker på vem ni pratar med. Får ni märkliga "vänförfrågningar", "vackra damer", mm., på era sociala nätverk, blockera genast/kasta ut dem om det är IRL! Vilket ofelbart leder till nästa punkt: 

  • Var även mycket aktsam, vilka ni släpper in i era sociala nätverk. ta aldrig för givet att ni verkligen vet vad folk går för när det kommer till kritan.

  • Delta aldrig heller i alla dessa så kallade "tester/lekar/spel" om vad det nu kan vara, på t.ex. Facebook, de kan ha betydligt mer illvilliga syften än att du ska få ett (troligtvis påhittat) resultat om någonting som kan verka harmlöst utåt, det de fikar efter, är av en betydligt allvarligare karaktär i själva verket.

  • Det pågår en aktiv underrättelseinhämtning 24/7 - 365 från främmande makt i vårt land, och minsta lilla pysselbit kan vara en skillnad för deras fortsatta agerande mot vårt land. 

 

   Med tanke på det: Fråga er detta ständigt, ta inget för givet på internet. Det första som dör på Internet, om man inte är vaksam, är sanningen. Lika väl som den kan användas för viktig information, likaväl kan den användas för aktiv desinformation. Så därför:

   -Vad vill avsändaren säga med inlägget ni ser på skärmen?

   -Vem är den troliga avsändaren i praktiken?

   -Och hur troligt är det att det är sant?

   -Har du sett det någon annanstans? (Detta är jätteviktigt, ta Google till hjälp.)

   -och som alltid, låter det för bra för att vara sant, så är det ofta så med.

    Kom ihåg: varje budskap om att vi gett upp, eller att fienden vunnit, är falska.

bottom of page