top of page

 

FÖRETAGETS VÄRDEGRUND

   

Vår värdegrund går ut på i korthet:

  •    Alla människor lika värde, oavsett etnicitet, trosinrikning, kön eller sexuell preferens
  • Vi tolererar inte hatpropaganda, Fake News, eller likvärdigt, vars syfte är att misskreditera enskilda människor eller folkgrupp. Vår värdegrund gäller även författarnas privata publicering av inlägg på sociala medier. 
  •    Ser vi t.ex. att någon av våra författare sprider fake news, hatpropaganda och liknande som bryter mot vår värdegrund om allas lika värde, att inte bli trakasserad eller hånad på grund av trosinriktning, etnicitet eller kön eller sexuell preferens, så är det slut med det roliga, och författaren får lämna oss, och att böckerna författaren skrivit omedelbart avlägnas ur utbudet.

 

Vår hårda hållning mot Ryssland och deras allierade, beror helt och hållet på de grova krigsförbrytelserna de har gjort sig skyldiga till, och som vi hoppas världssamfundet en dag tar tag i. Vi pratar således om grovt kriminella individer och deras medlöpare. 

bottom of page